News

คุณนรัตถ์ สาระมาน ได้รับเชิญจากรายการขีดเส้นใต้เมืองไทย ร่วมพูดคุยถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการรับมือกับ“มัลแวร์วันนาคราย”(WannaCry Ransomware)

กฎหมายรับมือภัยไซเบอร์ : ขีดเส้นใต้เมืองไทย | 16-05-60 | ชัดข่าวเที่ยง

คุณนรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้รับเชิญจากรายการขีดเส้นใต้เมืองไทย ร่วมพูดคุยถึงความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการรับมือกับ“มัลแวร์วันนาคราย” (WannaCry Ransomware) ที่สร้างความวิตกกังวลไปทั่วโลก โดยเฉพาะกรณีที่ สปท.เตรียมพิจารรณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อป้องกันระบบเครือข่ายโทรคมนาคมทั้งระบบไปติดตามกับคุณสภาพ คลี่ขจาย

 

 

ที่มา : รับชมผ่านทางช่อง ThairathTV ขีดเส้นใต้เมืองไทย | 16-05-60 | ชัดข่าวเที่ยง