Blog

SRAN Biglot ติดตั้งทั่วประเทศ

ถือว่าเป็นอีกภาพหนึ่งที่ต้องบันทึกไว้

ขอบคุณหน่วยงานที่สั่ง SRAN   77 จังหวัด ที่ไว้วางใจอุปกรณ์ของเราในการจัดเก้บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามกฎหมาย  กว่า 15 ปี ในการยืนหยัดในการพัฒนา SRAN

SRAN เป็นมากกว่าการเก็บ Log  เนื่องจากมีความสามารถช่วยเฝ้าระวังภัยคุกคามทาง Cyber Security อีกด้วย ซึ่งนับว่าคุ้มค่าแก่การลงทุน  และช่วยส่งเสริมคนไทยด้วยกัน เพื่อความมั่นคง และยั่งยืนของชาติ

 

 

ขอขอบคุณที่เห็นคุณค่าของเรา

จากใจจิรงทีมงาน SRAN

SRAN_logo

 

ภาพเบื้องหลังการทำงานติดตั้ง SRAN ทั่วประเทศ