News

ท่องเที่ยวประจำปี 2557 : เชียงใหม่

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด และบริษัทสราญ เทคโนโลยี ได้มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและสัมมนาขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่เราได้ทำงานหนักกันมาตลอดทั้งปี

ทางบริษัทจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้แต่ละฝ่ายนำเสนอแผนการทำงานในปี พ.ศ. 2558 และร่วมทำกิจกรรมคือ เล่นเกมถ่ายรูปเยอะสุด คำถามยากสุด?ด้วยความสนุกสนาน และแวะชมน้ำตกวชิรธาร จากนั้นขึ้นยอดดอยอินทนนท์ที่อากาศหนาวที่สุด เมื่อถึงมื้อค่ำได้รับประทานอาหารที่ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ แบบขันโตก เป็นอาหารเหนือ ของชาวล้านนา ในวันถัดมานั้นขึ้นสู่ดอยสุเทพ เพื่อสักการะ พระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา แวะซื้อของฝากที่ตลาดต้นพยอม ฯลฯ