News

“โกลบอลฯ ส่ง ‘SRAN’ โซลูชั่นไทยสู้ภัยคุกคาม”

หนังสือ World Today ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2551 หน้า 14

ภาษาไทย 

เนื้อหา

ราชประสงค์ : โกลบอลเทคโนโลยีฯส่งโซลูชั่นไทย "SRAN" ตัวช่วยป้องกันภัยคุกคามจากคอมพิวเตอร์ ระบุต้นทุนติดตั้งถูกกว่าเทคโนโลยีต่างชาติ 400-500% ด้าน ศตท.เผยภัยคุกคามเพิ่มขึ้น 2 เท่าในทุกๆปี ทั้งฉ้อโกงออนไลน์อินเทอร์เน็ตหมิ่นประมาท

      นายนรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากระบบข้อมูลสารสนเทศมีแพร่หลายซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายของประเทศเป็นอย่างมาก และยังส่งผลต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงเป็นช่องทางการก่ออาชญากรรม การโจรกรรมข้อมูลการเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมที่สร้างความเสียหายต่อบุคคล ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่างๆ ได้ 
     ทั้งนี้ บริษัทได้คิดค้นพัฒนา SRAN เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ใน SRAN Security Center ที่ถูกคิดค้นและพัฒนเทคโนโลยีโดยบริษัทของคนไทย สำหรับความสามารถของเทคโนโลยีรวม 4 ประการ ได้แก่ ระบบวิเคราะห์การใช้งานในเครือข่ายทั้งในการรับส่งข้อมูลและปริมาณการใช้งาน ระบบตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือข่ายทั้งจากภายนอกและภายในองค์กรเอง ระบบประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอุปกรณ์เครือข่ายอุปกรณ์แม่ข่าย และแอพพลิเคชั่นเซอร์วิสและระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรในเครือข่าย
    นอกจากนี้เทคโนโลยีดังกล่าวได้พัฒนาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 โดยจะเป็นตัวเก็บบันทึกข้อมูลตามรูปแบบการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรที่กฎหมายบังคับให้เก็บข้อมูล พร้อมรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยง และจัดเปรียบเทียบฐานความผิดตามมาตราต่างๆ เพื่อประเมินให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครือข่ายของระบบได้ 
    สำหรับค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถือว่ามีต้นทุนถูก 400-500% เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีของบริษัทต่างประเทศ ปัจจุบันหน่วยงานใหญ่บางแห่งของประเทศไทยยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางคอมพิวเตอร์เท่าที่ควร ทั้งนี้ ฐานลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยี SRAN มีทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน โดยในอนาคตบริษัทมีแผนจะโปรโมทเทคโนโลยี SRAN ตามสื่อต่างๆ มากขึ้น
    ด้าน พ.ต.อ.ศิริพงษ์ ติมุลา ผู้กำกับศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำความผิดทางเทคโนโลยี (ศตท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันสถิติภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์รุนแรงมากขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในทุกๆ ปี โดยเฉพาะคดีฉ้อโกงออนไลน์ใช้อินเทอร์เน็ตในการหมิ่นประมาท และเจาะข้อมูลลูกค้าในการทำธุรกรรมธนาคาร
    ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจฯได้ทดลองใช้เทคโนโลยี SRAN ในการตรวจสอบคดีโดยมีหลักการใช้งาน 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เรื่องการรักษาความปลอดภัยของคดี 2.การรักษาข้อมูลขององค์กรไม่ให้เกิดความเสียหาย 3.หลักการทำงานที่ใช้งานได้รวดเร็ว ซึ่งจากการทดลองถือว่าผ่านทั้ง 3 เรื่อง ดังนั้น สำนักงานตรวจฯจึงมีการประยุกต์ดัดแปลงใช้ในการสืบสวนสอบสวน ทั้งนี้ เชื่อว่าหากประเทศมีการใช้ระบบอย่างแพร่หลายจะช่วยป้องกันข้อมูลและง่ายต่อการดำเนินคดีมากขึ้น