News

แวลลูฯ สนับสนุนนโยบายรัฐบังคับใช้พ.ร.บ.คอมพ์

Wed, 2008-08-06 11:07

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีรายใหญ่ในประเทศไทยเปิดตัวพันธมิตรรายล่าสุด คือ บริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ผู้ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านระบบป้องกันภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในนาม “SRAN” (Security Revolution Analysis Network) เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย โดยมุ่งตอบสนองการป้องกันภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายและระบบข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับการใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งบังคับให้ทุกองค์กรที่ใช้อินเตอร์เน็ตต้องเก็บข้อมูลจราจรบนเครือข่าย หรือ log file หากองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดทางกฎหมาย เสียค่าปรับ 5 แสนบาท

นายธงชัย พรรควัฒนชัย กรรมการบริหาร ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัดกล่าวถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสราญอย่างเป็นทางการว่า “การเลือกเทคโนโลยีของสราญเข้ามาเติมเต็มในสายการจัดจำหน่ายของแวลลูฯ สืบเนื่องจากเรามองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูงมาก จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่จะมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ในวันที่ 24 สิงหาคม 2551 นี้ หลังจากที่มีการผ่อนผันกันมานานถึง 1 ปี นับแต่นี้ทุกองค์กรที่มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งที่ใช้งานเองภายในหรือเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์หรือล็อกไฟล์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งาน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บต้องมีรายละเอียดครบถ้วน สามารถบอกได้ว่าใครทำอะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ที่สำคัญคือตัวล็อกไฟล์ซึ่งต้องนำไปใช้ในชั้นศาลนั้นจะต้องยืนยันได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นจริงและไม่ได้ถูกแก้ไขใดๆ มาก่อน เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามจับกุมอาชญากรบนโลกไซเบอร์ องค์กรใดที่ละเลยไม่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลจราจรบนเครือข่าย ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ต้องเสียค่าปรับสูงถึง 5 แสนบาท จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่คาดกันว่าผลิตภัณฑ์ของสราญน่าจะสร้างยอดขายให้กับแวลลูฯ ได้มากเป็นจำนวนหลักร้อยเครื่องต่อเดือนกันเลยทีเดียว

สำหรับเทคโนโลยีของสราญนั้นได้รับการพัฒนาขึ้นโดยคนไทย ที่มีความเข้าใจในกฎหมายคอมพิวเตอร์ของไทยเป็นอย่างดี จึงสามารถแก้ไขและปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องและตอบโจทย์ตรงตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งจะให้ความคล่องตัวสูงมากในการใช้งานบนระบบเครือข่ายของแต่ละองค์กร”

“ยิ่งไปกว่านั้นตัวเทคโนโลยีของสราญเองยังได้เปรียบในแง่ของราคา เพราะนอกจากจะมอบความ สามารถในการเก็บล็อกไฟล์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ยังมีความสามารถในการป้องกันภัยคุกคาม (IDS/IPS) อีกด้วย ซึ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศที่ให้คุณสมบัติที่ครบถ้วนแบบเดียวกันจะมีราคาที่สูงกว่ามาก “สราญ” จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มองค์กรขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง ที่ต้องการอุปกรณ์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ตรงกับกฎหมายของเมืองไทย ซึ่งจะให้ความคุ้มค่าสูงกว่าที่จะเลือกใช้อุปกรณ์ของต่างประเทศ ที่อาจมีคุณสมบัติหรือความสามารถส่วนต่างที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าก็จริง แต่มักจะเป็นคุณสมบัติที่องค์กรในขนาดกลางและขนาดเล็กไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้งานเลย” นายธงชัยกล่าวเสริม

ด้านการจัดจำหน่าย นายธงชัยได้กล่าวถึงแนวทางการคัดเลือกดีลเลอร์ที่จะเข้ามาร่วมทำตลาดผลิตภัณฑ์ของสราญว่า “จะต้องเป็นดีลเลอร์ที่ทำตลาดทางด้านระบบเครือข่ายอยู่แล้ว โดยต้องมีความพร้อมทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและมีทีมงานที่เชี่ยวชาญ ซึ่งปัจจุบันเรามีดีลเลอร์กลุ่มนี้อยู่หลายร้อยรายทั่วประเทศ”

นายนรัตถ์ สาระมาน กรรมการผู้จัดการ บริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด กล่าวถึงการแต่งตั้งแวลลูฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายว่า “เชื่อว่าในวงการไอทีไม่มีใครที่จะไม่รู้จักแวลลูฯ เราจึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าส่งที่สั่งสมมานาน ประกอบกับการมีช่องทางการจัดจำหน่ายอยู่ในมือเป็นจำนวนมากของแวลลูฯ จะสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสินค้าเราไปยังลูกค้าได้ในวงกว้าง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจและมีทางเลือกในการลงทุนซื้ออุปกรณ์ประเภทนี้มากขึ้น ทั้งนี้เราคาดกันว่าแวลลูฯ จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับสราญในปีนี้ได้มากกว่า 150 ล้านบาทหรือประมาณ 30-40 ล้านบาทต่อไตรมาสเลยทีเดียว”

นอกจากนี้ นายนรัตถ์ยังได้กล่าวเสริมถึงจุดแข็งของสราญที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างครบถ้วนว่า “สราญสามารถตอบโจทย์ลูกค้า ทั้งในด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามและการวิเคราะห์การใช้งานเครือข่ายของลูกค้า ซึ่งทำให้ทราบได้ว่าในองค์กรมีการใช้งานเครือข่ายผิดประเภทหรือไม่ เช่น มีการดาวน์โหลด P2P หรือไม่ เพราะหากมีการดาวน์โหลดดังกล่าวจะทำให้มีการจองแบนด์วิธ ส่งผลให้การใช้งานเครือข่ายโดยรวมช้าลง อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการกระทำผิดจากการดาวน์โหลดภาพยนต์ เพลง หรือซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์อีกด้วย
ยิ่งไปกว่านั้นสราญยังสามารถประเมินความเสี่ยงที่ทำให้ผู้บริหารทราบว่ามีเครื่องใดในองค์กร ที่เสี่ยงจะมีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คอมพ์ด้วย ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของสราญที่ได้มีการจดอนุสิทธิบัตรไว้แล้ว”

ในส่วนของการให้บริการหลังการขาย นายนรัตถ์ชี้แจงว่า “เนื่องจากเรามีทีมพัฒนาอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นการดูแลและให้บริการสามารถทำได้ดีกว่าแบรนด์อื่นๆ ยิ่งเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ ที่ลูกค้ามักจะประสบคือ ต้องรอการซัพพอร์ตจากต่างประเทศเป็นเวลานาน เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชาญประจำอยู่ในประเทศ หรือถ้ามีก็อาจจะไม่เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าคนไทย หรือไม่สามารถแก้ปัญหาที่พบได้อย่างตรงจุด”

ข้อมูลเกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์
บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ก่อตั้งโดยนายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร เมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอทีชั้นนำ อาทิ ทรีคอม แอปเปิล เบนคิว อัสซุสเทค ไมโครซอฟท์ ออราเคิล ไซแมนเทค ซัน ไมโครซิสเตมส์ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ซิสโก ดีลิงค์ ไอบีเอ็ม เลอโนโว และเอปสัน เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ประกาศความร่วมมือในระดับภูมิภาค ด้วยการจัดตั้งบริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด หรืออีซีเอสเอชขึ้น ซึ่งในปัจจุบันบริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด มีเครือข่ายอยู่ใน 6 ประเทศ คือ จีน ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ นับเป็นบริษัทค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่ายกว่า 18,000 ราย ปัจจุบันบริษัทฯ ได้นำระบบออนไลน์หรือ B2B มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ และสามารถดำเนินธุรกิจผ่านระบบออน ไลน์ได้ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เปิดศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขาย รวมถึงให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษาระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าผ่านทาง 2 สาขาในกรุงเทพฯ และอีก 8 สาขาในต่าง จังหวัดซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่และระยอง ในปี 2544 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจไปสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายแบบเพิ่มมูลค่า (Value Added Distribution Company) โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลักคือ ดิสทริบิวชัน, เอนเตอร์ไพรส์ โซลูชัน และไอซีที เซอร์วิส ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลลูซิสเตมส์ ค้นหาได้ที่เว็บไซต์www.value.co.th

ข้อมูลเกี่ยวกับโกลบอลเทคโนโลยี อินทริเกรเทด
บริษัทโกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในประเทศไทยสู่มาตรฐานสากล บริษัทฯ ได้ริเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านระบบป้องกันภัยคุกคามบนระบบเครือข่ายสารสนเทศ ในนาม “SRAN” (Security Revolution Analysis Network) ทั้งยังได้สร้างองค์ความรู้ด้านระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศขึ้น ที่ www.sran.net  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแบบยั่งยืนที่คนในชาติเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง เพราะความเชื่อที่ว่าในอนาคตโลกยุคใหม่จะเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบไอทีมากขึ้น การที่จะป้องกันภัยคุกคามจากโลกไซเบอร์ได้นั้น องค์ความรู้ของคนในชาติต้องเข้มแข็ง และเทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางข้อมูลสารสนเทศควรเป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมได้เองในชาติ คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะทุกวันนี้ประเทศไทยต้องเสียดุลมหาศาลด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศ ตามคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “Lower Cost More Secure” เพื่อสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า และให้ลูกค้าที่เลือกใช้เทคโนโลยี SRAN ได้รู้เท่าทันปัญหาภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อเครือข่ายได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ สามารถค้นหาได้ที่เวบไซต์ www.gbtech.co.th