News

หนังสือ Quick Pc Magazine โกลบอลเทคฯจับมือเคเอสซี เปิดบริการ Data Safehouse รับมือภัยคุกคามทางคอมพ์

โกลบอลเทคฯ ผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการเฝ้าระวังภัยคุกคามเครือข่ายสารสนเทศ "SRAN" (สราญ) จับมือ เคเอสซี ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบิสิเนสโซลูชั่นครบวงจร เปิดตัว "Data Safehouse" บริการรับฝากข้อมูลจราจรสำหรับผู้ให้บริการเว็บไซด์ รองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าเคเอสซีที่ใช้บริการ BizWeb (บริการพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลเว็บไซด์) ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และใช้บริการ "Data Safehouse" ฟรี 3 เดือน ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ้นวาคม 2551 ที่ www.ksg.net