News

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้ต่อสัญญาการใช้บริการจัดเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์ SRAN

วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ทำการต่อสัญญาการใช้บริการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

โดยลูกค้าเลือก SRAN รุ่น LT 500 Hybrid  ลูกค้าที่ทำการเลือกซื้อสินค้า SRAN ไม่ว่าเป็นรุ่นใด มั่นใจได้ว่า "บริการหลังการขายเราไม่เคยทอดทิ้งลูกค้า"  เป็นเครื่องยืนยันการรับกันหลังการขาย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่เรามียาวนานกว่า 10 ปี ที่รับใช้ลูกค้าที่เลือกสินค้า SRAN โดยทีมงานมืออาชีพ