News

SRAN สัมนาร่วม สบทร. แนวทางการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยระดับสากลเพื่อภาครัฐ

 

ในวันที่ 3 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา คุณนนทวรรธนะ สาระมาน หัวหน้าทีมพัฒนาSRAN เทคโนโลยี ได้ร่วมบรรยายกับสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.) ในงาน “แนวทางการสร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยระดับสากลเพื่อภาครัฐ” ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ในงานได้มีการบรรยายถึงเทคโนโลยีที่ช่วยเก็บบันทึกข้อมูลจราจร ที่เหมาะสม ตาม พ.ร.บ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 , Log คืออะไร แบบใดจึงเหมาะสม และเพียงพอแล้วสำหรับการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรสำหรับภาครัฐ และนำเสนอแนวทางการใช้ Hybrid Log Recorder ที่กลุ่มทีมพัฒนา SRAN ได้พัฒนาขึ้น ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ในงานครั้งนี้อีกด้วย

เนื้อหาการบรรยายบางส่วนในงาน สามารถอ่านได้ที่http://nontawattalk.blogspot.com/2008/03/log.html