News

SRAN Comics

สวัสดีครับ  ผมนายสราญกลับมาพบกับท่านอีกครั้งในรูปแบบของการ์ตูนเพื่อเสริมสร้างความ เข้าใจในการรู้ทันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศครับ 

SRAN Comics มีทั้งหมด 6 ตอน ติดตามอ่านกันได้ที่  http://www.facebook.com/gbtnews หรือ

ตอนที่1 ตั้งสติก่อนเปิดเครื่อง
ตอนที่2 ล็อคหน้าจอทุกครั้งที่ไม่อยู่
ตอนที่3 คิดก่อนคิด
ตอนที่4 รหัสผ่าน…อย่างไร?
ตอนที่5 รู้ทันภัย Social Network
ตอนที่6 Social...So Sad !!

ดาวน์โหลด SRANComics