News

คุณนรัตถ์ สาระมานได้รับเชิญจากรายการขีดเส้นใต้เมืองไทย ร่วมพูดคุยประเด็นข่าวการแฮกตู้เอทีเอ็มออมสินสูญ 12 ล้านบาท

รายการขีดเส้นใต้เมืองไทย วันนี้ คุณสุภาพ คลี่ขจาย จะพาไปพูดคุยกับคุณนรัตถ์ สาระมาน ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ถึงเหตุการณ์ที่ธนาคารออมสินถูกมิจฉาชีพเจาะระบบเอทีเอ็ม และมีเงินสูญหายกว่า 12 ล้านบาท จนทำให้ธนาคารต้องประกาศปิดตู้เอทีเอ็มบางส่วน

 

 

ที่มา : ขีดเส้นใต้เมืองไทย แฮกตู้เอทีเอ็มออมสินสูญ 12 ล้านบาท | 24-08-59 | ชัดข่าวเที่ยง | ThairathTV